SeniorNet Internet
  nätverk inom   SeniorNet Sweden

Fler sidor:

Om
SeniorNet
Internet

Hur du blir medlem

Styrelsemedlemmar

Stadgar

Arkiv

Bildarkiv

Forum

Gästbok

Kåserier
Sommarmorgon

Kontakt

Seniornetklubbar

 


Du är varmt välkommen till SeniorNet Internet!


 

Det här är Internetklubbens gamla hemsida som från starten i juni 2006  fram till och med 2014 varit Internetklubbens hemvist.

Via länkarna i vänstra kolumnen finns den verksamhet klubben bedrivit under sina första 8 år dokumenterad.

Den här hemsidan är byggd med hjälp av FrontPage - ett progamverktyg som numera är nedlagt och inte längre underhålls av leverantören.

I början av 2015 togs en ny hemsida i bruk, byggd med modern teknik, och det är där Du hittar det som händer i klubben från 2015 och fortsättningsvis.

Vi har dock ett helt nytt forum där de som vill vara med kan söka inträde. Du måste vara medlem i Internetklubben för att delta där.

Klicka på Forum i vänstra kolumnen för att komma dit.

Denna länk leder till nya hemsidan.

 


Tidigare publicerade nyhetsnotiser når Du genom att klicka på Arkiv till vänster längre upp på sidan.
 


Externa länkar:

Medlemmars bloggar/hemsidor

Catweb

Google

Hitta

INETMEDIA

IT och Äldre

Runeberg

senITel

Slå upp

Surftips Seniorer

Utbildningstips om IT

WikipediA

 

© SeniorNet Internet               Senast uppdaterad 2020-06-18